راز و رمز کامپیوتر

چگونه موبایل‌تان را به کنترل تلویزیون هوشمندتان تبدیل کنید ؟


این روزها در اکثر خانه ها تلویزیون ها و ال ئی دی های هوشمند پیدا می شود. در واقع بعد از استقبال از موبایل های هوشمند به جای موبایل های قدیمی اکنون تلویزیون های هوشمند نیز به تدریج جای تلویزیون های قدیمی را گرفته است.

ادامه مطلب